Du besöker just nu Medarbetarportalen utan att vara inloggad. Logga in så får du tillgång till dina grupper, nyheter och annat personanpassat material. Logga in Externa användare
Feedback

News Category Navigation Portlet

Arkiv

Senaste (10)

Innehållspresentatör Innehållspresentatör

2017-10-23

Anmäl dig till konferens om utbildningsutvärderingar!

Uppsala universitets första konferens om utbildningsutvärderingar kommer att hållas den 8 december, där du får ta del av resultat och erfarenheter från universitetets egna utvärderingar.

Välkommen att anmäla dig till universitetets konferens om utbildningsutvärderingar, som hålls fredag 8 december 2017.

Inbjudan till denna konferens - universitetets första konferens om utbildningsutvärderingar, riktar sig till utbildningsansvariga på olika nivåer: områdesnämnd/fakultetsnämnd, utskott, programkommittéer, prefekter, studierektorer, programansvariga, kursansvariga, utbildningsledare, studentrepresentanter, lärare och stödfunktioner .

Syftet med konferensen är att inspirera, sprida resultat och erfarenheter av utbildningsutvärderingar inom universitetet och stimulera kollegialt utbyte, till gagn för arbetet med att upprätthålla och utveckla utbildningarnas kvalitet. Vid konferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pilotutbildningsutvärderingar som genomförs nu under 2017, inom ramen för UU:s modell för utbildningsutvärderingar. 

Anmälan och mer information om konferensen 

Senaste dag för anmälan är 15 november.

Birgitta Wilén

News Category Portlet News Category Portlet

  • Kompetensutveckling
  • Universitetsnyheter