Aktivering av denna app sker campusvis från måndag 11 december till onsdag 13 december. Under aktiveringen går skrivaren inte att använda under cirka fem minuter.

Samtidigt som appen aktiveras så fortsätter man att tillsammans med leverantören felsöka den mer avancerade appen ShareScan. Samarbetet kring eduPrint har också påbörjat en dialog om gränssnittet för ShareScan, med målsättning att få till ett mer lättanvänt gränssnitt i en kommande version.