När nya informationssystem införs så underlättas arbetet av goda rutiner i verksamheten.

Arbetsgruppen för nya Ladok har därför samlat ett antal rekommendationer för hur institutioner kan se över sin studieadministration innan nya Ladok införs, bland annat med hjälp av en checklista. Den baseras på erfarenheter från en förstudie som genomfördes vid institutionen för informationsteknologi (IT-institutionen), under hösten 2016.