Avdelningen för universitetsgemensam IT (UIT) erbjuder IT-specialister till hela universitetet efter behov. Priserna för specialisttjänster inom IT så som "utökad support", "teknisk systemadministration" och "systemutveckling" har nu reviderats upp för 2024. De nya priserna är fördelade på tre nivåer:

Taxa 1: 575 kr/timme* Utökad support (AVVK, datasalar, funktionsdatorer m.m.)
Taxa 2: 800 kr/timme* Systemadministration, drift och utveckling
Taxa 3: 975 kr/timme* Projektledning, arkitektur, integrationer och verksamhetsutveckling

* Taxor för externa verksamheter räknas upp med 200kr per prisnivå.

Läs mer om specialisttjänster inom IT och vad som inkluderas i de olika taxorna här.

De nya priserna gäller för insatser som beställs och/eller genomförs från och med 1 januari 2024 samt för alla avtal som omförhandlas eller nytecknas efter detta datum.

Vi påminner även om att specialisttjänster endast kan avropas per timme. Avtal och överenskommelser för specialisttjänster inom IT har tidigare formulerats med procent av en heltidstjänst (HTE). Tyvärr har det visat sig skapa tolkningsproblematik, varför UIT nu frångår den metoden. Istället arbetar UIT med avrop av timmar mot förbrukning eller specificerade antal timmar per år eller månad.

Har du behov av specialisttjänster? Eller undrar du över en befintlig överenskommelse/avtal? Kontakta gärna IT-support för att få hjälp att komma i kontakt med rätt funktion.