De pedagogiska pristagarna nomineras av studenter och kollegor. De slutliga pristagarna utses av rektor efter förslag från en beredningsgrupp.

Universitetslektor Karen Brounéus vid institutionen för freds- och konfliktforskning har tilldelats 2023 års fria pedagogiska pris på temat ”Kreativ pedagogik”.

Karen Brounéus kopplar på ett unikt sätt samman klinisk psykologi och mindfulness med freds- och konfliktforskning - inre frid med yttre fred. Med stor kunskap och empatiskt engagemang tar hon sig an svårhanterliga frågor om bland annat trauma och försoning. Karen brinner för studenternas välmående och undervisar i hur mindfulness-baserad stresshantering kan förbereda dem för att tackla livets och professionens utmaningar. Studenter vittnar om en enastående förmåga att skapa en atmosfär i klassrummet där alla känner sig delaktiga och hörda.

Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap

Universitetslektor Maria Klingenberg vid teologiska institutionen har tilldelats 2023 års pedagogiska pris inom området för teologi, humaniora och utbildningsvetenskap.

Maria Klingenberg är en mycket engagerad lärare som levandegör religionsvetenskapen på ett sätt som inspirerar studenter i det egna lärandet. Hennes undervisning kännetecknas av såväl teoretisk medvetenhet och metodisk stringens som värme och stort engagemang. Hon är rak och tydlig i sin kommunikation, inte minst beträffande återkoppling på studenters lärande, och har alltid ett medvetet öga för progression. Klingenberg bidrar även till kollegors pedagogiska utveckling genom att generöst dela med sig av sin gedigna undervisningserfarenhet och sitt genuina intresse för pedagogisk utveckling.

Juridik och samhällsvetenskap

Professor Henrik Dellestrand vid företagsekonomiska institutionen har tilldelats 2023 års pedagogiska pris inom området juridik och samhällsvetenskap.

Henrik Dellestrand är en mycket uppskattad lärare med bred kompetensprofil. Hans pedagogik genomsyras av ett genuint intresse för ekonomiämnet och av ambitionen att väcka studenternas nyfikenhet. Han använder ofta innovativa pedagogiska verktyg vilket bidrar till att undervisningen passar studenters olika lärandeprocesser. Genom att varva teori och praktik får studenterna teoretiska kunskaper likväl som kontextuell förståelse. Hans gedigna engagemang för ämnet har gett hans undervisning ett särskilt djup som uppskattas stort av hans studenter och har även berikat institutionens pedagogiska utveckling.

Medicin och farmaci

Professor Tryggve Nevéus vid institutionen för kvinnors och barns hälsa har tilldelats 2023 års pedagogiska pris inom området medicin och farmaci.

Tryggve Nevéus har en stor entusiasm för undervisning, vilket uppskattas av såväl studenter som kollegor. Den pediatrikundervisning han bedriver har en tydlig förankring i aktuell forskning samtidigt som den förbereder studenterna för den praktiska verklighet som klinisk yrkesutövning innebär, bland annat genom en uppskattad studentmottagning på barnakuten. I samråd med studenterna utvecklar han undervisningen, även under pågående kurs. Tryggve har under många år varit en viktig pedagogisk ledare, med en central roll i det kollegiala utbytet på institutionen.

Matematik, naturvetenskap och teknik

Universitetslektor Christer Elvingson vid institutionen för kemi - Ångström har tilldelats 2023 års pedagogiska pris inom området matematik, naturvetenskap och teknik.

Christer Elvingson är genom sitt stora engagemang för studenterna, sitt mentorskap och sin förträffliga pedagogiska förmåga, samt genom ett antal ledningsuppdrag inom utbildningsområdet, en högt uppskattad lärare vid kemisektionen. Han har skapat nya kurser som ingår i flera olika utbildningsprogram och även drivit riktade pedagogiska projekt, bland annat för att förbättra studenternas möjlighet till förberedelse inför laborativa undervisningsmoment. Christer omnämns som hjälte bland studenter och medarbetare för sina insatser i utbildningen.