I år firar Uppmax 20 år som resurs för högpresterande datorer, storskalig lagring och kunskap om högpresterande beräkningar. Superdatorcentrumet bistår forskare i hela Sverige och är sedan årsskiftet en del av den nationella infrastrukturen National Academic Infrastructure for Supercomputing (NAISS), som koordineras av Linköpings universitet.

Sedan två år tillbaka finns även en tilläggstjänst, "Uppmax för utbildning", för lärare och kursdeltagare vid Uppsala universitet. Genom den kan samtliga vetenskapsområden utnyttja centrumets beräkningskluster, lagringsytor och molnresurser för stora databeräkningar.

Tjänsten svarar mot ett utökat behov av stora databeräkningar, bland annat inom flera nya masterprogram, berättar Uppmax-föreståndaren Elisabeth Larsson.

– För studenterna är det fantastiskt att få köra på ett riktigt system. De får också hjälp av våra tillämpningsexperter som bland annat jobbar med att installera och uppdatera programvara. Så när man får ett projekt hos oss och loggar in finns ofta de program man behöver tillgängliga.

Hjälp av system- och tillämpningsexperter

Den administrativa personalen hjälper även till med mer speciella mjukvarulicenser och hantering av användarkonton, något som uppskattas av Chao Zhang. Han är universitetslektor vid institutionen för kemi – Ångström och har i flera år använt Uppmax inom kursen Kemisk bindning med beräkningskemi.

– På kursen lär vi ut själva teorin och i Uppmax-labbet får studenterna öva praktiskt på att göra simuleringar med GROMACS, som är en programvara för molekyldynamik. Det är en del tekniska förberedelser som behöver göras. Men tack var de briljanta labblärarna Lisanne Knijff, Linnéa Andersson, och tidigare Yunqi Shao och Harish Gudla, som även ger introduktionskurser går allt bra med service och hjälp till studenterna.

Infrastruktur för artificiell intelligens

Sara Stymne delar hans positiva erfarenheter av Uppmax. Hon är datalingvist vid institutionen för lingvistik och filologi och undervisar i automatisk analys av språkliga data. Fältet förändras i rasande takt, inte minst med intågen av omdiskuterade AI-modeller som Chat GPT. Hennes studenter har använt datorcentrumet i såväl kurser som grupprojekt. Ett av projekten går ut på att bygga system för automatisk översättning, baserade på stora, flerspråkiga modeller. Den kapaciteten har bara superdatorkluster som Uppmax.

– För undervisningen är det oerhört viktigt för oss att Uppmax eller en liknande resurs fortsätter att finnas. Vi kommer antagligen också behöva det i fler kurser framöver i och med att det blir fler och allt tyngre beräkningar inom vårt fält, säger Sara Stymne.

Beräkningsresurs inom livsvetenskaper

Sedan drygt 5 år tillbaka använder Ola Spjuth vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap Uppmax i två av sina kurser, Farmaceutisk bioinformatik med sekvensanalys samt Big data i biovetenskap. Enligt honom är studenterna glada att få lära sig använda riktiga storskaliga system. Dessutom ser de att kunskaperna är direkt användbara för bland annat kommande examensarbeten.

– Det är mindre komplicerat att använda Uppmax inom undervisning än man kan tro och det går att använda på olika sätt beroende på studenters bakgrund, säger Ola Spjuth.

I Chao Zhangs kursvärderingar har studenterna angett Uppmax-labbet som en av höjdpunkterna.

– Vissa har skrivit att dessa labbar borde vara längre. Men studenterna kan ju fortsätta göra beräkningar efteråt, eftersom alla kursdeltagare har åtkomst till datorerna vid Uppmax från vilka laptops och hemdatorer som helst.