PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Lärplattformar - exempel

De fem leverantörer som svarade på universitetets RFI (request for information) har under november presenterat sina system för användargrupperna. Efter presentationerna uppmanades leverantörerna att inkomma med material som alla studenter och anställda vid universitetet kan ta del av.

Jag är anställd vid UU och vill ta del av material från RFI-presentationerna, anställdasida.

Jag är student vid UU och vill ta del av material från RFI-presentationerna, studentsida.