PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kompetensutveckling

Bakgrund

E-lärande har sedan länge en given plats i den högre utbildningen, nationellt och internationellt. Vid Uppsala universitet finns många utmärkta exempel på hur digitala resurser och verktyg används i undervisningen på distans- och campuskurser. Fortfarande bygger emellertid mycket på enskilda lärares engagemang och intresse snarare än på ett systematiskt utvecklingsarbete. Eftersom det samtidigt är ett område där utvecklingen går snabbt förändras också förutsättningarna hela tiden, vilket ställer nya krav på såväl undervisningsmetoder som universitetets it-system.

En arbetsgrupp, e2014, fick uppdraget av att ta fram ett kunskapsunderlag och konkreta åtgärder för e-lärandets vidareutveckling vid Uppsala universitet. Gruppen avlämnade en rapport, som sedan kompletterades med kommentarer och rekommendationer från en internationell panel. I slutförslaget som presenterades i maj 2015 föreslogs tre prioriterade områden:

  1. En ny lärplattform. Den egenutvecklade Studentportalen ansågs inte ha förutsättningar att tillräckligt snabbt möta lärares och studenters behov. I första hand rekommenderas någon av de stora, internationellt spridda lärplattformarna. På så vis är det lättare att garantera utveckling, stabilitet och säkerhet för plattformen. Dessutom förenklar det samarbeten.
  2. En satsning på kompetensutveckling inom e-lärandeområdet för universitetets alla lärare.
  3. En utveckling av former och rutiner för digital examination.

Efter ett rektorsbeslut i maj 2016 om uppdrag om kvalitetsutveckling inom e-lärandeområdet vid Uppsala universitet har nu arbetet med de två första förslagen inletts. Uppdraget genomförs i två faser. Under den första fasen, som omfattar ett år, fokuserar arbetet på upphandling av en ny lärplattform och på utformning av ett förslag till direktiv för projektet andra fas. Projektets andra fas omfattar implementering av ny lärplattform, genomförande av kompetensutvecklingsinsatser samt avveckling av befintliga system för undervisning.

Arbetet med digital examination pågår. En inventering av behov har genomförts av en särskild arbetsgrupp. System och rutiner för att hantera frågor kring teknik, säkerhet och lokaler utvecklas. Läs mer om digital tentamen vid Uppsala universitet

Här finns länkar till beslutsdokument, projektdirektiv och de rapporter som ligger till grund för dessa.