PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Frågor och svar om projektet Ny lärplattform

Här hittar du frågor och svar om projektet Ny lärplattform vid Uppsala universitet. Sidan uppdateras kontinuerligt. Nytillkomna frågor läggs överst. Om du har synpunkter eller funderingar på den kommande lärplattformen är du välkommen att höra av dig till projektet via info-elarande@uadm.uu.se

 

Vilken är den nya lärplattformen?

Blackboard.

 

Kan man redan nu testa Blackboard eller kan någon komma och förevisa systemet?
Uppsala universitet har precis fått tillgång till Blackboard och vi har påbörjat arbetet med installation och anpassningar. Om allt går planenligt kommer Blackboard att bli tillgängligt för användare i mars 2018. Då kommer det vara möjligt att påbörja kursplanering inför kurser som ska ges till hösten 2018 eller senare. Vi kommer då att utföra utbildningsinsatser och support. Om man vill orientera sig redan nu finns det mycket öppet online, t.ex. på YouTube. Man ska dock komma ihåg att Uppsala universitet kommer att göra anpassningar så det man hittar på nätet kommer inte nödvändigtvis överensstämma med hur det kommer att fungera och se ut hos oss. 

 

Vad är en lärplattform?
Alla universitet har en lärplattform för kurser och program. Lärplattformen kan innehålla en rad mer eller mindre avancerade undervisningsverktyg. På kurssidan kan till exempel studenterna kommunicera med lärare och kurskamrater, hämta kursmaterial, göra inlämningar och tester m.m. För närvarande används huvudsakligen Studentportalen vid Uppsala universitet.


Vad är en LMS?
Det är den engelska förkortningen för Learning Management System och är synonymt med lärplattform.


Vad innebär projektet ”Ny lärplattform vid Uppsala universitet”?
Universitet  har upphandlat en ny lärplattform. Det nya systemet ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: Ping Pong, Gotlands Moodle och delar av Studentportalen.


Ska Studentportalen läggas ner?
Nej, Studentportalen kommer att finnas kvar under de närmaste åren. När en ny lärplattform finns på plats ska kurser och undervisning flyttas över till det nya systemet. Det är en process som sker successivt och med stöd till användarna. När det inte längre sker undervisning i Studentportalen finns den ändå kvar så länge det behövs för att säkerställa god funktionalitet för kurs- och studieadministration.


När påbörjades arbetet med upphandling av en ny lärplattform?
Projektgruppen med representanter från alla vetenskapsområden hade sitt första möte den i augusti 2016. I mitten av september hade sedan styrgruppen möte och därefter påbörjades arbetet med underlag till upphandlingen. Information om projektet publiceras fortlöpande på 
projektsidan i Medarbetarportalen.


Varför behöver Uppsala universitet en ny lärplattform när det redan finns bra system för undervisning här?
En arbetsgrupp, e2014, fick 2013 ett uppdrag om vidareutveckling av e-lärande vid universitetet. En slutsats var att Studentportalen inte anses ha förutsättningar att tillräckligt snabbt möta studenters och lärares behov i undervisningen. I första hand rekommenderas någon av de stora, internationellt spridda lärplattformarna. På så vis är det lättare att garantera utveckling, stabilitet och säkerhet. Dessutom förenklar det samarbeten. 
På Medarbetarportalen kan du läsa mer om e2014.
De centralt stödda installationerna av lärplattformar som nu finns vid Uppsala universitet, Ping Pong och Gotlands Moodle, fasas ut.


Studentportalen fungerar ju bra, varför inte vidareutveckla den istället för att byta till ett nytt system?
Uppsala universitet har inte kapacitet och resurser att utveckla Studentportalens pedagogiska delar till en lärplattform som kan mäta sig med internationellt etablerade system på marknaden och hålla samma utvecklingstakt som dessa.


Vad innebär det nya systemet för studenterna?
Målet är att på sikt erbjuda universitetets studenter en enhetlig digital undervisningsmiljö för kurser både på campus och på distans. Införandet av det nya systemet sker successivt.


När införs det nya systemet?
Införandet planeras påbörjas under vårterminen 2018 och pågår sedan under ett par år för att säkerställa fullgott stöd till alla användare.


Vad beräknas det kosta?
Förändringsarbete innebär alltid extra kostnader under en period. Uppsala universitet behöver flera system igång parallellt under en övergångsperiod. Att i kronor ange den exakta kostnaden är inte möjligt i nuläget.

 

Har du frågor om projektet? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se