PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Användbarhetstest studenter

Uppsala universitet ska byta lärplattform och ersätta bl.a. Studentportalen. Som en del i det arbetet behöver vi anställda och studenter som utvärderar de system som är aktuella.

Sekretess råder angående antalet lärplattformar som testas och vilka dessa är. Du kommer därför inte veta vilken lärplattform du testar. 

  • Testerna pågår i september under vecka 37-38 i Blåsenhus lokaler och på Campus Gotland*. Det kommer att finnas datorer med testmiljöer på plats.
  • Testet i sig tar ca två timmar att utföra.
  • Endast de lärplattformar som passerat de obligatoriska kraven testas.
  • Varje person testar ett system.
  • Arvode till studenter utgår på ca 500 kr.

Anmälan för studenter vid Uppsala universitet är nu stängd då vi fått in ett väldigt stort antal intresserade. 

Beroende av hur stort intresset är för att delta i testerna, kan vi bli tvungna att begränsa antalet testpersoner.

Ersättning
Omfattningen på uppdraget beräknas till tre timmar.
Ersättningen är 150 kr/timme (plus 12 % semesterersättning).
För att få ersättning måste du redovisa ditt testtillfälle på vår ersättningsblankett som du fyller i samband med att du testar.

Skatt och jämkning
30 % skatt dras direkt från din ersättning. Om du inte vill att skatten ska dras måste du begära skattejämkning från Skatteverket. Beslutet om jämkning ska skickas in tillsammans med ersättningsblanketten.


*Tester på Campus Gotland kommer preliminärt genomföras onsdag och torsdag under vecka 38

Mer information om ny lärplattform

Har du frågor? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se