PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Användbarhetstest anställda

Som en del i upphandlingen av ny lärplattform inbjuds anställda att testa de system som passerat de obligatoriska kraven. Obs! Även de som deltog i användargrupperna under hösten 2016 är välkomna att testa.

Syftet med testet är att lärare och administratörer ska få lämna ett omdöme om systemens användbarhet. Uppgifterna kommer att fokusera på den grundläggande funktionalitet som utgör kärnan i det dagliga arbetet med undervisning i en lärplattform.

Sekretess råder angående antalet lärplattformar som testas och vilka dessa är. Du kommer därför inte veta vilken lärplattform du testar. 

  • Testerna pågår under vecka 36-38 i Blåsenhus lokaler och på Campus Gotland*. Det kommer att finnas datorer med testmiljöer på plats.
  • Testet tar ca två timmar att genomföra.
  • Varje person testar endast ett system.
  • Anställda får en ryggsäck som tack.

 

Anmälan för anställda vid Uppsala universitet är nu stängd då vi fått in ett väldigt stort antal intresserade.

*Tester på Campus Gotland kommer preliminärt genomföras onsdag och torsdag under vecka 38

Mer information om ny lärplattform

Har du frågor? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se