PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ny lärplattform vid Uppsala universitet

Universitet upphandlar en ny lärplattform (Learning Management System, LMS). Det nya systemet ska ersätta de nuvarande centralt förvaltade systemen för undervisning: Gotlands Moodle, den nuvarande installationen av Ping Pong samt delar av Studentportalen.

 

Anbudsinbjudan publicerades den 5 maj och sista datum för anbud var 12 juni. Nu ska uppfyllandet av krav verifieras och användbarhetstester genomföras. Sekretess råder angående vilka som lämnat anbud. 

 

Vill du som lärare eller administratör vara med och testa aktuella lärplattformar – anmäl dig! Läs mer om användbarhetstester.

Vi har nu stängt anmälan till användbarhetstesterna då vi redan fått tillräckligt många som anmält sig. Intresset har varit stort och ett urval kommer nu att göras av de anmälningar vi har fått in.

 

Det är viktigt att de aktuella lärplattformarna också testas av studenter. Därför utgår ett arvode på ca 500 kr till studenter som deltar. Tipsa gärna dina studenter och hänvisa till den här sidan.

 

Om allt går enligt planerna kommer en ny lärplattform vara upphandlad i september 2017 och finnas tillgänglig för pilotkurser och kursplanering under VT-18.

När det nya systemet finns på plats kommer övergången från befintliga system att ske successivt. Användare av Gotlands Moodle kommer vara först ut i den processen.

 

Detta har hänt:
Projektet startade i augusti 2016. En projektgrupp är tillsatt och leds av en styrgrupp. Ordförande i styrgruppen är Åsa Kassman Rudolphi. Projektledare är Anna Gunder.

 

Fas 1 kan förenklat beskrivas i tre steg:­

 

1. RFI (request for information)

I september 2016 publicerades en Request for information (RFI) som besvarades av fem leverantörer (Blackboard, Brightspace, Canvas, Itslearning, SAP). Projektets användargrupper fick läsa de skriftliga svaren och lyssna på presentationerna. Målet var att användarna skulle få en uppfattning om vad marknaden kan erbjuda och få idéer och inspiration till efterkommande workshoppar.

 

Efter presentationerna tillhandahöll leverantörerna material som publicerade i Medarbetarportalen, tillgängligt för alla studenter och anställda.

 

2. Workshoppar med användargrupper

Användarnas synpunkter, behov och visioner har varit en central del i arbetet.

Under hösten 2016 deltog därför studenter, lärare och administratörer på ett antal workshoppar. Resultatet från dessa tillfällen sammanställdes och har sedan funnits som referensmaterial till kravspecifikationen.

3. Anbudsinbjudan

Anbudsinbjudan publicerades den 5 maj. Leverantörerna har fram till den 12 juni att lämna anbud. De leverantörer som därefter passerar de obligatoriska kraven kommer att ingå i användbarhetstester och demos.

 

Har du frågor? Kontakta info-elarande@uadm.uu.se