PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Organisation KoF17

Styrgrupp/Projektledning

 • Anders Malmberg, prorektor (ordförande, tillika projektledare)

Biträdande projektledare

 • Anna Singer , stf vicerektor, hum-sam vetenskapsområde
 • Marika Edoff, stf vicerektor, tek-nat vetenskapsområde
 • Mats Larhed, stf vicerektor, med-farm vetenskapsområde

Studentrepresentanter

 • Sara Andersson, doktorand, institutionen för farmaci
 • Inti Lammi, doktorand, företagsekonomiska institutionen

Sakkunniga

 • Åsa Kettis, utvärderingschef, avdelningen för kvalitetsutveckling (huvudföredragande)
 • Camilla Maandi, tf enhetschef/projektledare, avdelningen för kvalitetsutveckling (projektsekreterare)


Arbetsgrupp

Styrgruppens sakkunniga

 • Åsa Kettis, utvärderingschef, avdelningen för kvalitetsutveckling
 • Camilla Maandi, tf enhetschef/projektledare, avdelningen för kvalitetsutveckling

Planeringsavdelningen

 • Leif Eriksson, utredare (bibliometri)

Områdeskanslierna

 • Katarina Westerlund, utbildningsledare hum-sam
 • Per Andersson, utbildningsledare tek-nat
 • Martin Wahlén, fakultetshandläggare och biträdande kanslichef med-farm

Övriga adjungerade

 • Oskar Pettersson, enhetschef planeringsavdelningen
 • Ulf Heyman, seniorrådgivare planeringsavdelningen
 • Maria Björnermark, projektledare avdelningen för kvalitetsutveckling
 • Anders Waxell, projektledare avdelningen för kvalitetsutveckling

Referensgrupp

 • Kvalitetsrådet