PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Bibliometrin i KoF17

I samband med forskningsutvärderingen KoF17 ska en bibliometrisk undersökning göras. Denna ska tillsammans med en enkätundersökning finnas som underlag för den självvärdering som utvärderingsenheterna ska göra. Dessutom ska den ingå i underlaget för panelbesöken.

Fokus för KoF 17 skiljer sig från tidigare forskningsutvärderingar genom att den ska ligga till grund för utvecklingsarbete och inte direkt vara betygsättande.

Den bibliometriska undersökningen är brett upplagd och i princip kommer all vetenskaplig publicering att ingå i analysen (artiklar, böcker, kapitel i böcker, konferensbidrag, doktors- och licentiatavhandlingar). Källan för undersökningen kommer att vara publikationer i DiVA och för att få en god uppfattning om den vetenskapliga publiceringens utveckling kommer publikationer gjorda mellan 2007 och 2015 att undersökas. I undersökningen kommer endast publikationer gjorda vid Uppsala universitet att vara med.

För frågor om den bibliometriska undersökningen kontakta Leif Eriksson, analytiker vid planeringsavdelningen (Leif.M.Eriksson@uadm.uu.se, telefon 1768).

För frågor om registrering i DiVA se information på MP https://mp.uu.se/c/perm/link?p=1367808 eller kontakta DiVA helpdesk (diva-helpdesk@ub.uu.se, telefon 3957 eller 070-425 01 44).