PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Ledamöter

Mandatperiod 2016-01-01 - 2017-12-31

Ordförande
Universitetslektor och rektorsråd Anna Höglund

Humanistiska-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet
Professor Mohammad Fazlhashemi
Vakant plats

Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet
Universitetslektor Anne-Lie Svensson
Professor Pernilla Åsenlöf

Teknisk-naturv. vetenskapsområde
Stf. vicerektor professor Marika Edoff
Universitetslektor Karin Stensjö

Universitetsbiblioteket
Arkivarie Moa Bergkvist

Universitetsförvaltningen
Fakultetshandläggare Lena S. Forsell

Studeranderepresentanter
Shade Amao
Elin Olby
Dorothea Ledinek
David Alfvenhierta

SACO
Pedagogisk utvecklare Thérèse Hartman

SEKO
Serviceassistent Javiera Cifuentes

TCO/ST
Docent Ingela Parmryd
Neil Ormerod (suppl.)