PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Jämställdhetskommittén

Den centrala jämställdhetskommittén inrättades 1977 och bestod av fyra personer: en ordförande och tre olika fackliga företrädare.

År 1982 fick kommittén en sammansättning som liknar den som kommittén hade fram till december 2012. Ordföranden utsågs för första gången av rektor, vilken mellan 1977-1982 hade blivit utsedd av Företagsnämnden. De sju ledamöterna bestod av lärare, administratörer, studenter, fackliga företrädare samt en handläggare.

År 1991 bestod kommittén av 20 ledamöter och 1998 ingick 29 ledamöter i den centrala jämställdhetskommittén. Det stora antalet förklaras av att varje fakultet/motsvarande utsåg en ledamot förutom studentrepresentanter och fackliga företrädare.

År 2001 var antalet ledamöter i kommittén nere på elva personer. Förutom ordföranden, fackliga företrädare och studentrepresentanter utsåg varje vetenskapsområde en representant liksom universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket hade en gemensam representant.

(Jämställdhetskommittén. En arkivförteckning av Lydia Lindsmyr 2010)

Kommittén för etnisk och social mångfald

Den centrala Kommittén för etnisk och social mångfald, mångfaldskommittén, inrättades 2002 (UFV 2002/645). 1999-2001 fanns det vid Uppsala universitet en universitetsövergripande mångfaldsgrupp som bestod av 14 ledamöter. Mångfaldskommittén bestod av elva ledamöter förutom ordföranden: en ledamot från respektive vetenskapsområde, en ledamot med forskningserfarenhet inom IMER-området*, en gemensam ledamot för universitetsförvaltningen och universitetsbiblioteket samt tre fackliga representanter och tre studeranderepresentanter. Handläggare från dåvarande Studerandebyrån och Personalavdelningen samt jämställdhetshandläggaren hade närvaro – och yttranderätt.

När Enheten för lika villkor inrättades på Personalavdelningen i juli 2009 påbörjades rekrytering av en mångfaldsspecialist att ingå i mångfaldskommittén. Hösten 2010 ingick mångfaldsspecialisten i kommittén istället för jämställdhetshandläggaren.

* IMER står för internationell migration och etniska relationer