PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studenternas och doktorandernas studie- och arbetsvillkor

Rådet för lika villkor inrättade hösten 2014 en arbetsgrupp för studenternas och doktorandernas studie- och arbetsvillkor.
Sammankallande är rådets vice ordförande universitetslektor Karin Stensjö.

Arbetsgruppens uppdrag

Arbetsgruppen skall bistå Uppsala universitets Råd för Lika villkor med relevant kunskap om de frågor och åtgärder som kan påverka studenternas och doktorandernas studie och arbetsvillkor vid Uppsala universitet. Bidra till att synliggöra problemområden som påverkar studenternas studie och arbetsvillkor och vara stöd till studentorganisationer och intresseföreningar.

Aktuella dokument