Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Universitetets högtider och fester

Akademiska traditioner och historiska miljöer

Akademiintendenturens ansvarsområden:

  • Doktorspromotioner, professorsinstallationer, andra akademiska högtider och fester samt därtill hörande publikationer.
  • Bistår rektor vid omhändertagandet av universitetets gäster.

Kommande evenemang

  • 1 juni 2018 Doktorspromotion
  • 16 november 2018 Professorsinstallation
  • 25 januari 2019 Doktorspromotion
  • 24 maj 2019 Doktorspromotion

Kungörelse: Akademiska högtidligheter vid Uppsala universitet läsåret 2017/2018

Mer information om akademiska högtider vid svenska lärosäten finns på Svenska akademiska högtidskonventets hemsida, Akademiska högtider.