Läsår och terminer

Enligt rektors beslut ska höstterminen varje år påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågå i 20 veckor. Påföljande vårtermin ska påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågå i 20 veckor.

Om särskilda skäl föreligger kan rektor för viss utbildning medge andra tider.

Läs mer om beslutet: Läsår och terminer vid Uppsala universitet från och med läsåret 2009/2010 (dnr UFV 2009/71)

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018: 3 september 2018 – 20 januari 2019 (vecka 36–3)
Vårterminen 2019: 21 januari 2019 – 9 juni 2019 (vecka 4–23)

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 2 september 2019 – 19 januari 2020 (vecka 36–3)
Vårterminen 2020: 20 januari 2020 – 7 juni 2020 (vecka 4–23)

Sommaren 2019: 10 juni 2019 – 1 september 2019 (vecka 24–35)

 

Terminstider för läsåren 1993/1994–2024/2025