Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Läsår och terminer

Enligt rektors beslut ska höstterminen varje år påbörjas den måndag som infaller mellan den 28 augusti och den 3 september och pågå i 20 veckor. Påföljande vårtermin ska påbörjas den måndag som infaller 20 veckor efter höstterminens början och pågå i 20 veckor.

Om särskilda skäl föreligger kan rektor för viss utbildning medge andra tider.

Läs mer om beslutet: Läsår och terminer vid Uppsala universitet fr.o.m. läsåret 2009/2010 (dnr UFV 2009/71)

Läsåret 2018/19

3 september 2018 – 20 januari 2019
21 januari 2019 – 9 juni 2019

Läsåret 2019/20

2 september 2019 – 19 januari 2020
20 januari 2020 – 7 juni 2020
 

Terminstider för läsåren 1993/94–2023/24