Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Tillgängliga resurser för studenter

Central Studentservice – registerutdrag, antagning, registrering, examen etc.

Studie- och karriärvägledning – ger studenter information i studie- och karriärfrågor. Studie- och karriärvägledarna fungerar dessutom som en stödresurs och ett bollplank för institutionerna.

UU Karriär - studie- och karriärvägledningen erbjuder vägledningssamtal, CV-handledning och olika karriäraktiviteter riktade till studenter, doktorander och nyutexaminerade som är på väg ut i arbetslivet. 

Karriärportalen UU CareerGate - en skräddarsydd jobbdatabas för studenter.

karriar@uu.se
Madelene Rönnberg, studie- och karriärvägledare: 018-471 19 21
Charlotte Nordgren, studie- och karriärvägledare: 018-471 18 73

Stöd till studenter med funktionsnedsättning - studenter med funktionsnedsättning har rätt till särskilt stöd.

Lärare kan vända sig till universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning och Enheten för kvalitetsutveckling och universitetspedagogik (KUUP) för frågor kring pedagogiska tillvägagångssätt

Lika behandling - alla ska bemötas med bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor. Se Uppsala universitets handlingsplan för likabehandling av studenter

Studenthälsan - studenternas egen företagshälsovård med psykologer, kuratorer, läkare och en stresspedagog.

Studentförsäkring