Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kurser, program, ämnen och examina

Uppsala universitet ger utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildningsnivåerna regleras i högskolelagen (1992:1434).

Universitet ger även behörighetsgivande förutbildning (med stöd av förordningen behörighetsgivande förutbildning (2007:432)) och uppdragsutbildning.

Utbildningen på grundnivå och avancerad nivå är organiserad i kurser och utbildningsprogram och utbildningen på forskarnivå i ämnen.

Här finns övergripande information om hur kurser, utbildningsprogram och ämnen inrättas och ändras, vilka uppgifter som ska finnas i kursplaner, utbildningsplaner och studieplaner samt hur utbildningsutbudet på grundnivå och avancerad nivå planeras och beslutas. Dessutom hittar du information om examina och utbytesavtal vid Uppsala universitet.

Selma

Information om våra utbildningar på grundnivå och avancerad nivå finns i utbildningsdatabasen Selma. Uppgifterna i Selma används bland annat i utbildningskatalogen, på antagning.se, i kurs- och utbildningsplaner på webben och i Studentportalen.