PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Fria priset

Fria priset 2017

Det fria pedagogiska priset riktas mot pedagogiska insatser inom ett för året speciellt prioriterat område. År 2017 är det prioriterade området Undervisning som utvecklar etisk kompetens”.

 

Nomineringen bör innefatta en tydlig och konkret beskrivning av hur den nominerade i sin undervisning tar upp etiska frågor och förhållningssätt och stärker studenternas förmåga att göra medvetna etiska bedömningar – allt i syfte att utveckla deras samlade etiska kompetens.

 

Utöver de ordinarie nomineringskriterierna gäller för årets tema att den nominerade med ett tydligt lärandeperspektiv exempelvis:

 

  • utvecklar och bedriver en inkluderande undervisning som medvetandegör studenterna om ämnesrelevanta etiska frågor och förhållningssätt – samt deras konsekvenser
  • skapar förutsättningar för studenterna att diskutera och problematisera olika etiska perspektiv och värderingar för att utveckla deras förmåga att göra etiska bedömningar
  • stimulerar och stödjer studenternas förmåga att identifiera, bedöma och hantera etiska dilemman och konflikter
  • säkerställer att studenterna har tillgång till information om vad som är tillåtet respektive vilseledande vid examination och självständiga arbeten samt belyser de etiska aspekterna på detta
  • stärker sin egen och bidrar till kollegors pedagogiska kompetens att bedriva undervisning som utvecklar studenternas etiska kompetens.

 

Nomineringskategorier

Nomineringskriterier till fria priset