PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Beredningsgruppen Pedagogiska priset

Ledamöter i beredningsgruppen


Ordförande: Prorektor Anders Malmberg

Område 1 - Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap

Lärarrepresentant: universitetslektor Sina Tezel, Institutionen för lingvistik och filologi
Lärarrepresentant: professor Mats Persson, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Studentrepresentant: Vakant
Studentrepresentant: Vakant

Område 2 - Juridik och samhällsvetenskap

Lärarrepresentant: universitetslektor Lena Holmqvist, Juridiska institutionen
Lärarrepresentant: universitetslektor Lars Fälting, Ekonomisk-historiska institutionen

Studentrepresentant: Alexandra Eriksson (from ht18)
Studentrepresentant: Malin Svanström (from ht18)

Område 3 - Medicin och farmaci

Lärarrepresentant: universitetsadjunkt Emma Lundkvist, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Lärarrepresentant: professor Leif Jansson, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Studentrepresentant: Amanda Lindberg
Studentrepresentant: Minna Zakrisson

Område 4 - Matematik, naturvetenskap och teknik

Lärarrepresentant: professor Ingrid Ahnesjö, Institutionen för biologisk grundutbildning
Lärarrepresentant: professor Bengt Carlsson, Inst för informationsteknologi

Studentrepresentant: Cecilia Bergström
Studentrepresentant: Cornelia Svärdström

Handläggare från Avdelningen för kvalitetsutveckling: Jöran Rehn, pedagogisk utvecklare
Sekreterare från Avdelningen för kvalitetsutveckling: Charlotte Sundström, administrativ samordnare

Mandatperioden är 3 år för lärarna (2016-01-01 till 2018-12-31) och 2 år för studenterna (2018-01-01 till 2019-12-31).
Mandatperioden kan förlängas en gång.

 

Mer information
Kontakta Jöran Rehn