PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Beredningsgruppen Pedagogiska priset

Ledamöter i beredningsgruppen


Ordförande: Prorektor Anders Malmberg

Område 1 - Teologi, humaniora och utbildningsvetenskap

Lärarrepresentant: universitetslektor Angela Hoffman, Engelska institutionen
Lärarrepresentant: professor Mats Persson, Institutionen för idé- och lärdomshistoria

Studentrepresentant: Matilda Granlund
Studentrepresentant: Julia Simon

Område 2 - Juridik och samhällsvetenskap

Lärarrepresentant: universitetslektor Lena Holmqvist, Juridiska institutionen
Lärarrepresentant: universitetslektor Lars Fälting, Ekonomisk-historiska institutionen

Studentrepresentant: Maria Patetsos
Studentrepresentant: Vakant

Område 3 - Medicin och farmaci

Lärarrepresentant: universitetsadjunkt Emma Lundkvist, Institutionen för farmaceutisk biovetenskap
Lärarrepresentant: professor Leif Jansson, Institutionen för medicinsk cellbiologi

Studentrepresentant: Karin Björk
Studentrepresentant: Lovisa Olsson

Område 4 - Matematik, naturvetenskap och teknik

Lärarrepresentant: professor Ingrid Ahnesjö, Institutionen för biologisk grundutbildning
Lärarrepresentant: Vakant

Studentrepresentant: Ebba Fogelström
Studentrepresentant: Cornelia Svärdström

Handläggare från Avdelningen för kvalitetsutveckling: Jöran Rehn, pedagogisk utvecklare
Sekreterare från Avdelningen för kvalitetsutveckling: Charlotte Sundström, administrativ samordnare

Mandatperioden är 3 år för lärarna (2016-01-01 till 2018-12-31) och 2 år för studenterna (2016-01-01 till 2017-12-31).
Mandatperioden kan förlängas en gång.

 

Mer information
Kontakta Jöran Rehn