Pedagogiska tips för lärare

Laborationen en pedagogisk utmaning

Den laborativa övningen är känd som ett värdefullt verktyg. Laborationen kräver mycket av läraren och studenten.

Hur ska vi tänka kring laborationens möjligheter och utmaningar?

Film om laborationen
Laborationen en pedagogisk utmaning

Kontakt: Geir Gunnlaugsson geir.gunnlaugsson@uadm.uu.se

______________________________________________________________

Dyslexi och andra specifika läs- och skrivsvårigheter

Antalet studenter med dyslexi och andra specifika läs- och skrivsvårigheter har ökat vid Uppsala universitet. En anledning till denna ökning är att ungdomsskolan blivit mer framgångsrik på att möta och ge stöd till elever med dyslexi samt att högre utbildning erbjuder pedagogiskt stöd till studenter (anteckningsstöd, anpassning av examinationen, språkstöd).

Idén till filmprojektet har utvecklats i nära samarbete mellan studentföreningen Dyslektikerna vid Uppsala universitet, samordnare för studenter med funktionsnedsättning och pedagogiska utvecklare vid enheten för universitetspedagogik.

I filmerna får du råd och tips om hur lärare kan agera för att förbättra studiesituationen för studenter med dyslexi.

Filmerna har följande teman

Filmerna har producerats med ekonomiskt stöd från Rådet för lika villkor.

Kontakt Thérèse Hartman therese.hartman@uadm.uu.se