Vad är problembaserat lärande, PBL?

Problembaserade lärandet utgår ifrån att den lärande ska förstå och förklara fenomen och hur dessa hänger samman i ett större sammanhang. Studierna är tematiska och integrerar på så sätt flera ämnen och aspekter. Lärandet utgår från verklighetsbaserade situationer som ofta ges som en kort men mångfasetterad beskrivning eller bild. Basgrupper om 6-9 studenter utforskar situationen och vad som behöver läras kring den. Även den egna och gruppens lärandeprocess är föremål för ett utforskande och utvärdering. Lärandet innebär en problemlösningsprocess med en uppstart, tid för kunskapsinhämtning och ett avslut där gruppens samlade kunskaper hjälper till att lösa fallet. Lärarens roll är att vara handledare i lärprocessen och det är studenterna som har ansvar för gruppens lärande.

Problembaserat lärande