Vad är Case-metodik?

Läraktiviteter som utmanar studenter till djupdykningar i sina kunskapsförråd för att lösa komplexa problem, analysera, diskutera och argumentera för bättre eller sämre lösningsalternativ och ta professionella, kunskapsbaserade beslut bör vara av intresse för alla lärare inom högre utbildning. I Case-metodiken finns ett strukturerat sätt att anordna läraktiviteter där både studenter och lärare måste utnyttja sina tidigare erövrade kunskaper och erfarenheter i skarpt läge för att framställa något nytt, hantera utmaningar och analysera konsekvenser av beslut.

Ett Case ska vara hämtat ur och kopplat till yrket eller ämnet samt innehålla yrkeslivets komplexitet och förutsättningar. Det kan vara långt och innehålla många olika dokument eller bara omfatta någon sida, men det ska engagera och väcka känslor. Genom att bearbeta Case-material tränas samarbete, kritiskt tänkande, reflektion och att argumentera för sin ståndpunkt. Grunden för lärande är utbyte av åsikter och läraren är katalysator vid det sammanfattande Case-seminariet.

Case-metodik kan användas i mindre eller i större studentgrupper, från 10 – 90 deltagare.