PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Vill du ansöka om att bli excellent lärare?

Från och med hösten 2012 kan lärare vid Uppsala universitet ansöka om att bli antagna som excellenta lärare.

Med utgångspunkt i Mål och strategier för Uppsala universitet fastställde Uppsala universitets rektor år 2011 Riktlinjer för antagning av excellent lärare (Dnr 2010/1842). I beslutet framgår att excellentlärarreformen ska utvärderas i sin helhet med start 2014.

Rapport Utvärdering av excellentlärarreformen vid Uppsala universitet

I Riktlinjer för antagning av excellent lärare (UFV 2010/1842) föreskrivs att "respektive områdes/-fakultetsnämnd uppdras att utforma kompletterande riktlinjer i enlighet med föreliggande Riktlinjer för antagning av excellent lärare. Respektive områdes-/fakultetsnämnd ska precisera kraven för antagning av excellent lärare."