PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Kalendarium

Här visas datum för kurserna som avser högskolepedagogisk utveckling och som ges under våren och hösten 2018. 
För att få information om kursen och hur du anmäler dig se kurser.

Anmälan till hösten 2018 öppnar i slutet av januari 2018.

Några av våra kurser går parallellt. När du anmäler dig till flera kurser var vänlig och kontrollera att kursdagarna på de kurser du anmäler dig till inte krockar. Information gällande samtliga kursdatum finns nedan.

KURSER VT 2018 Januari Februari Mars April Maj Juni
Academic Teacher Training Course I 15-18, 23-25, 29-30 26-28        
Academic Teacher Training Course II   5-8, 13-15, 19-20 19-21      
Academic Teacher Training Course III       9-12, 17-19, 23-24 21-23  
Aktiverande undervisningsformer     12-13, 27      
Att skriva Case     6 4 3  
Att presentera vetenskap         7-8, 28-31  
Doktorandhandledning på djupet       3 16  
Examination, bedömning och återkoppling/Assessment, grading and feedback     26 6, 13, 25    
Handledning av doktorander 31 1-2 5-6 3 2  
Handledning av studenter 31 1-2 5      
Högskolepedagogisk grundkurs I 15-18, 23-25, 29-30 26-28        
Högskolepedagogisk grundkurs II   5-8, 13-15, 19-20 19-21      
Högskolepedagogisk grundkurs III       9-12, 17-19, 23-24 21-23  
Pedagogiskt ledarskap     1-2, 28-29 26-27    
Supervising PhD Students     7-9 4-5 3 1
Supervising Students for Degree Projects     12-14 13    
KURSER HT 2018 Aug Sept Okt Nov Dec  
Academic Teacher Training Course I 20-23, 28-30 3-4 1-3      
Academic Teacher Training Course II   10-13, 18-20, 24-25 22-24      
Academic Teacher Training Course III       5-8, 13-15, 19-20 17-19  
Aktiva studenter i grupparbeten   26 8, 19 9    
Handledning av doktorander   5-7 4-5 9 3  
Handledning av studenter   5-7 4      
Högskolepedagogisk grundkurs I 20-23, 28-30 3-4 1-3      
Högskolepedagogisk grundkurs II   10-13, 18-20, 24-25 22-24      
Högskolepedagogisk grundkurs III       5-8, 13-15, 19-20 17-19  
Högskolepedagogisk grundkurs, distans
Startdatum den 16 november
      16    
Projektkurs 31          
Supervising PhD Students   26-28 15-16 12 7