PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Frågor och svar gällande kurser

Enheten för universitetspedagogik vid avdelningen för kvalitetsutveckling får frågor om hur anmälan går till, vilka kurser avdelningen ger m.m.

Nedan följer de vanligaste frågorna avdelningen brukar få samt svar på dessa.

 1. Hur anmäler jag mig?
  För att få information om hur du anmäler dig. Se Medarbetarportalen – Undervisa – Konferenser, kurser och seminarier – Kurser – Information om anmälan.
   
 2. Varför står det oavslutat i Studentportalen?
  I internutbildning i Studentportalen används inte funktionen avslutat/oavslutad. Se rubriken Framsteg eller Gjort och ogjort i din kurs i Studentportalen. Om fältet för intyg är ifyllt är kursen färdig.
   
 3. På vilka kurser krävs godkännande av prefekt/motsvarande vid anmälan?
  På Kursen Högskolepedagogisk grundkurs samt Academic Teacher Training Course krävs godkännande av prefekt eller studierektor. När du anmäler dig kommer ett automatiskt e-postmeddelande skickas till den person du angett som prefekt eller studierektor som i sin tur får godkänna eller avslå din anmälan. Allt detta sker automatiskt från anmälningssystemet men det är ditt ansvar att se till att godkännandet kommer in i tid.
   
 4. Hur får jag kurspoäng?
  Omfattningen på enhetens kurser anges i regel i antal veckor heltidsarbete som kursen motsvarar. När kursen är helt slutförd ges intyg till deltagaren där detta framgår. Enligt ett tidigare beslut vid Uppsala universitet beslutar varje fakultet själv om kursen ska vara poänggivande eller om deltagarna ges nedsättning i arbetstid i stället. I vissa fall har detta delegerats till institutionerna att besluta. Vår rekommendation är att en heltidsvecka motsvarar 1,5 högskolepoäng (dvs 1 poäng enligt tidigare system).
   
 5. När är sista anmälningsdag på kurserna?
  Kurserna har olika datum som sista anmälningsdag. Högskolepedagogisk grundkurs och handledarkurserna på svenska och engelska har sista anmälningsdag den 15 april eller den 15 oktober. Övriga kurser har vanligtvis sista anmälningsdag den 15 maj eller 15 november. Se under respektive kurs då annat sista anmälningsdatum kan förekomma, Medarbetarportalen – Undervisa – Konferenser, kurser och seminarier – Kurser finns information om sista anmälningsdatum.
   
 6. Hur får jag kännedom om vilka kurser ni arrangerar?
  I januari och augusti skickas information om vilka kurser vi arrangerar till studierektorer och prefekter via e-post. För mer information se gärna Medarbetarportalen – Undervisa – Konferenser, kurser och seminarier – Kurser. Om du vill veta datumen för en speciell kurs se Medarbetarportalen – Undervisa – Konferenser, kurser och seminarier – Kurser – Kalendarium.
   
 7. Vem ska jag kontakta om jag vill slutföra en kurs som jag har påbörjat före vårterminen 2013?
  Kontakta den eller de personer som står som kontaktpersoner under respektive kursinformation i Medarbetarportalen. Du kan även kontakta vår funktionsadress kvalitetsutveckling@uadm.uu.se
   
 8. Vem ska jag kontakta om jag inte har slutfört en kurs som jag har påbörjat fr.o.m. vårterminen 2013?
  Se din internutbildning i Studentportalen och kontakta kursansansvarig eller administratören för kursen.