PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Utbildning - W3D3

Information/utbildningstillfälle i W3D3-diariet för nybörjare, sällananvändare


Anmäl dig till registrator@uu.se

12 december 2017, kl.09.00-10.30
Lokal: Segerstedthuset, Rum Brunörten, plan 00 rum 206.

30 januari 2018, kl. 09.00-10.30
Lokal: Segerstedthuset, Rum Brunörten, plan 00, rum 206

27 februari 2018, kl. 09.00-10.30
Lokal: Segerstedthuset, Rum Brunörten, plan 00, rum 206

Önskemål om utbildningstillfällen för dig som arbetat ett tag i diariet, ta kontakt med registrator@uu.se