Nyhetsbrev

Här nedan finner du nyhetsbrev från enheten för upphandling och inköp. Nyhetsbrevet är planerat att distribueras ca 4 – 5 gånger per år, men kommer att skickas ut oftare när det finns behov av det.

För att få information om när det finns nytt nyhetsbrev att läsa så behöver du anmäla dig till en maillista. I nyhetsbrevet kommer vi att informera om nya avtal, ändrade regler för upphandling, seminarier, utbildningar etc. Vi kommer också då och då att efterfråga referenspersoner till våra upphandlingar.

Vi hoppas att ni kommer att uppskatta vårt nyhetsbrev, kom gärna med önskemål på vad ni själva önskar ha för information i detta nyhetsbrev!

2018-5

2018-4

2018-3

2018-2

2018-1

2017-4

2017-3

2017-2

2017-1

2016-4

2016-3

2016-2

2016-1

2015-4

2015-3

2015-2

2015-1

2014-2

2014-1