PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Aktuella aktiviteter och nyheter

Utbildningstillfällen hösten 2018 för inköpsansvariga

Enligt universitetets riktlinjer för upphandling ska institutionerna/motsvarande utse inköpsansvariga för den egna organisationen med uppgift att utföra de uppgifter som institutionen har vid upphandling och inköp. Detta innefattar att utsedd ansvarig ska genomgå för uppgiften adekvat utbildning.

Enheten för upphandling och inköp ger därför utbildning i upphandling och inköp vid två tillfällen under hösten 2018, se nedan.

Utbildningen är främst avsedd för inköpsansvariga på institutioner/ motsvarande, men i mån av plats är även andra intresserade välkomna. Boka in tiden i almanackan redan nu.

Anmälan öppnas 2018-08-01

2018-10-18 08.30 – 12.00   Anmälan

2018-11-14 08.30 – 12.00   Anmälan

Fler utbildningstillfällen kommer att erbjudas under hösten 2018.