Upphandling vid Uppsala universitet

Alla inköp av varor/tjänster till statliga myndigheter regleras av Lagen om Offentlig Upphandling, SFS 2016:1145.

Följ nedan angivna rangordning vid inköp.

1. Uppsala universitets egna ramavtal:

- i första hand de ramavtal som finns i vårt e-handelssystem produktwebben

- i andra hand de ramavtal som finns i vår avtalsdatabas, se vänster spalten

2. Ramavtal som upphandlats för statliga myndigheter.
Obs! Förnyad konkurrensutsättning ska behandlas som vanliga upphandlingsärenden. Du som har behov att göra en förnyad konkurrensutsättning ger oss ett uppdrag genom att fylla i en upphandlingsanmodan.

3. Direktupphandling, information och stöddokument.

4. Om värdet överstiger 586 907 kr måste du vända dig till upphandlingen för att ge oss ett upphandlingsuppdrag.

Kontrollera alltid (oavsett värdet på det du ska köpa) om universitetet har ett eget ramavtal  för de varor eller tjänster som du ska köpa. 

Använd i första hand de ramavtal som finns i vårt e-handelssystem produktwebben. Observera att inom vissa varugrupper visar våra leverantörer endast ett begränsat sortiment. Om du saknar en vara, kontakta enheten för upphandling och inköp så tar vi kontakt med aktuell leverantör. I många fall har leverantören efterfrågad vara, om inte, kan de ofta erbjuda en motsvarande vara.

Om du ska köpa en tjänst eller om aktuell varugrupp saknas i Produktwebben, använd de ramavtal som finns i universitetets avtalsdatabas.

Om universitetet saknar ett eget ramavtal, sök efter ett ramavtal som upphandlats för statliga myndigheter.

Om ramavtal saknas ska en upphandling göras. Vid belopp under 586 907 kronor, följ instruktionen för direktupphandling. Vid belopp över 586 907 kronor, ge oss ett upphandlingsuppdrag. Observera att finansieringen måste vara ordnad innan en upphandling skickas in, för mer information se upphandlingsuppdrag.

Kontaktinformation

Frågor om produktwebben:
inkop@uu.se

Telefon 018-471 7788 (helgfria vardagar 09:00-11:00)

Frågor om upphandling:
upphandling@uu.se eller tel. 018-471 79 22

Frågor om licens:
licens@uu.se