Stöd till studenter med funktionsnedsättning

Universitetet ska vara tillgängligt för alla

Universitetet erbjuder gemensam service och stöd i olika former till de studenter som har en funktionsnedsättning.

Det finns tre samordnare vid Studentavdelningen som arbetar med det universitetsgemensamma pedagogiska stödet som gäller studier och funktionsnedsättning. Samordnarna samarbetar även med andra avdelningar, enheter och institutioner vid universitetet.

Studentens funktionsnedsättning ska styrkas med intyg/utredning i enlighet med Diskrimineringslagens definition:

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Det kan vara till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Vid tillfällig skada eller sjukdom omfattas studenten inte av detta stöd. Studenter hänvisas då till respektive institution.

Tipsa studenterna om våra sidor på webben om studier och funktionsnedsättning.

KONTAKT

Samordnare

Catrin Schulze
018-471 18 77, catrin.schulze@uadm.uu.se

Guri Blomqvist
018-471 47 51, guri.blomqvist@uadm.uu.se

Annica Thorszelius
018-471 19 18, annica.thorszelius@uadm.uu.se

Sofie Westberg, Campus Gotland
0498-108 244, sofie.westberg@uadm.uu.se

Läsning om stöd till studenter med funktionsnedsättning