PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studieadministrativt forum

Studieadministrativt forum anordnas gemensamt av Avdelningen för gemensam service och administration, IT-avdelningen och Studentavdelningen. Läs om satsningen i Nytt från Studentavdelningen våren 2017.

Varför ett forum och för vem?
Stöd och service till kärnverksamheten och studenten är en oerhört viktig del av det arbete som utförs vid Uppsala universitet. Studieadministration utgör en stor del av detta och utförs på en mängd olika sätt vid Uppsala universitets nära 60 institutioner. För att kunna ta del av varandras erfarenheter inom detta område startade vi i mars 2017 ett forum för er som arbetar med studie-/kursadministration vid institutioner och fakulteter vid Uppsala universitet.
 
När träffas Studieadministrativt forum?
Studieadministrativt forum har en träff per termin där agendan fylls med det som är aktuellt för er i det studieadministrativa arbetet. Vi ses i den laborativa lärosalen (10:203) i Blåsenhus, von Kraemers allé 1A, plan 2. Ta hissen/trapporna till höger om receptionen. Våren 2018 har vi en ordinarie träff, samt ett extra tillfälle med en gästföreläsare. Datumen är:

Tisdagen den 6 mars 2018 kl. 13-16. "Kommunikation - lättare sagt än gjort". Vi gästas av Erik Mattsson, rådgivare och utbildare inom mänsklig kommunikation. Anmäl dig här, senast den 19 februari!

Läs mer om Erik Mattssons arbete.

Tisdagen den 20 mars 2018 kl. 13-15 (ordinarie träff)
Agenda:

  • Välkommen och på gång inom det studieadministrativa området. Karin Apelgren, avdelningschef vid Studentavdelningen.
  • Katarina Adenmark (IT-avdelningen) och Annika Björklund (Studentavdelningen) ger oss senaste nytt om systemförändringar framöver.
  • FIKA
  • Återblick och reflektioner från Inspirationstillfället med Erik Mattsson
  • Diskussion: Hur kommunicerar vi inom våra institutioner, hur kan vi stärka vår kommunikation och vårt samarbete inför kommande utmaningar.

Anmäl dig här, senast den 19 februari!

Studieadministrativt forum den 19 oktober 2017
Utöver den stående punkten "På gång inom det studieadministrativa området" fick vi höra två studieadministratörer från Malmö Högskola berätta om deras upplevelse av att arbeta i nya Ladok.

Presentationen "På gång inom det studieadministrativa området" samt diskussionspunkter om nya Ladok m.m.

Presentationen från Malmö Högskola.

Studieadministrativt forums första träff den 6 mars 2017
Första träffen fokuserade på vikten av den studieadministrativa rollen. Vi diskuterade bl.a. behovet av god utbildning och support i de studieadministrativa IT-systemen.

Presentationerna från Studieadministrativt forums första träff den 6 mars 2017.

Kontakta oss!
Vid frågor eller tips på ämnen att diskutera på Studieadministrativt forum, kontakta oss gärna på: studieadministrativtforum@uadm.uu.se