PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Studentkonto och registrering

Antagningsresultat kommer till Uppdok
Antagna och reserver förs över till Uppdok.

Kontoaktiveringen öppnas
Studenter informeras via antagningsbeskedet hur de aktiverar sitt studentkonto och registrerar sig. Internationella studenter informeras via e-post.

Antagen student aktiverar sitt studentkonto
Antagna loggar in via www.uu.se/konto

Följande inloggningssätt är möjliga:

  • Konto på antagning.se
  • Konto på eduID
  • Konto för anställd eller övrigt verksam vid UU
  • Engångskod via reception

Studenten fyller i kontoansökningsformuläret, väljer ett eget lösenord och godkänner användarreglerna för studentkonto vid Uppsala universitet.

Studentkontot aktiveras direkt och studenten hänvisas till Studentportalen för registrering.

Antagen student loggar in i Studentportalen

På startsidan visas de kurser och program som studenten är antagen till.

Antagen student registreras på kursen

Information om registrering och kursstart finns på kurssidan i Studentportalen.

  1. Studenten meddelar att hon/han vill bli registrerad på kursen. Detta kan ske direkt i Studentportalen eller via upprop.
  2. Institutionen godkänner registreringen i Uppdok. Studenten får bekräftelse via e-post.
Tänk på att det är viktigt att lägga upp kursregistreringsinformation i Studentportalen oavsett om registrering sker i portalen eller via upprop. Detta underlättar för antagna studenter, reserver, supportpersonal m.fl.

Mer information