PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Stipendier till studenter och forskare

Uppsala universitet delar via Stipendiekansliet årligen ut stipendier till studenter och forskare ur cirka 500 stiftelser. Ansökningsperioderna för stipendier infaller vanligen i september och februari men beroende på stiftelsernas olika författningar sker även några kungörelser vid andra tidpunkter under läsåret. På vår webbplats finns information om stipendier och hur och när man söker dem.

Merparten av stiftelserna förvaltas av Uppsala Akademiförvaltning. Stipendiekansliet är på Akademiförvaltningens uppdrag ansvarigt för ledigkungörande, registrering, meritvärdering, remissförfarande och sammanställning av förslag och beslut samt utbetalning av stipendierna.

På förslag av universitetets Stipendienämnd, bestående av en lärare och en studerande från varje fakultet, fattar rektor beslut om stipendieutdelningen för en stor del av stipendieutdelningen. I vissa fall är det fakulteterna, stipendiekuratorer, studentnationerna m.fl. som är beslutande instans.

Stipendier utgår endast för heltidsstudier och det gäller även forskarstuderande.

E-postadress till Stipendiekansliet: stipendiekansliet@uadm.uu.se
Tel: 018-471 47 50
För besök hänvisas till Studentservice.