PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Introduktion

All antagning till fristående kurser och program på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet sköts av antagningsenheten. Vi tar även hand om anmälningar inom utbildningsprogram för institutioner som vill det.

Informationen här på Medarbetarportalen riktar sig till personal vid institutioner. (Mer detaljerad information för studenter och allmänhet finns på utbildningswebben och antagning.se.)

Tidsplaner finns tillgängliga under rubriken Tidsplaner till vänster, där man även kan hitta mer information om bland annat anmälan inom program, reservantagning, studieavgifter, urvalsgrupper och villkorskoder.