Utbildningsinformation

Idag produceras följande trycksaker som rör utbildningsinformation:

Studier & studentliv – rekryteringsbroschyr om studier och studentliv vid UU, främst riktad mot gymnasister
Master Programmes Taught in English - folder om de engelskspråkiga masterprogrammen
International Student Guide - handbok för nyantagna internationella studenter.

Utbildningskatalogen trycktes för sista gången 2015. Från och med läsåret 2016/2017 finns den endast på nätet.

Broschyrerna kan beställas via universitetsförvaltningens vaktmästeri.