PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd

Från och med höstterminen 2017 kommer Uppsala universitet att använda sig av Nationellt administrations.- och informationssystem för samordnare (Nais).
 

Att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd

Nais är ett webbaserat system som är framtaget av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att administrera det stöd som ges till studenter med funktionsnedsättning. Det används idag vid de flesta lärosäten i Sverige.

Hur går ansökan till?

Studenterna loggar in i Nais för att ansöka om stöd:
http://www.uu.se/utbildning/plugga-pa-universitetet/funktionshinder/

Studenterna kan använda sig av de inloggningsuppgifter de har via Uppsala universitet, antagning.se eller eduID. När studenten ansöker om stöd tas samtliga person- och kontaktuppgifter från Ladok.

  • Personuppgiftslagen, PUL, gäller och därför måste studenten kryssa i en så kallad PUL-blankett för att tillåta att uppgifterna sparas i systemet.
  • Studenten måste också ladda upp ett intyg som visar på en varaktig funktionsnedsättning. Intyget ska vara utfärdat av läkare, logoped eller motsvarande.

När studenten har gjort klart sin ansökan får de ett eget konto i Nais med tillgång till samtliga handlingar som rör stödet. Om studenten studerar med stöd vid flera olika lärosäten syns alla stöd i det egna kontot. Samordnarna kan däremot bara se ansökan och handlingarna som gäller för det egna lärosätet.

Besked om stöd

  1. När studenten har gjort sin ansökan kontaktas de av en samordnare och studenten ska då boka en tid för samtal om olika stöd och anpassningar. Bokning sker via bokningssystemet Time center som finns på webben. 

  2. Efter samtalet skriver samordnaren ett besked om erbjudna stöd och eventuella rekommendationer. Samordnaren kan ge rekommendationer om anpassning av examination och undervisning. Av beskedet framgår det att alternativa examinations- respektive undervisningsformer beslutas av examinator eller motsvarande i relation till gällande kursplan.

Vad händer sedan?

  1. Studenten informeras om att de ska ta kontakt med studievägledare, kursansvarig eller motsvarande vid institutionen. Vid behov ska studenten kunna visa sitt besked om stöd.

  2. Beskedet gäller för en termin (fristående kurs) eller ett år (program) i taget. Därefter får studenten göra en ny ansökan om behov av stöd fortfarande är aktuellt. Vid förnyad ansökan om stöd behöver studenten inte boka in ett nytt besök om de inte själva önskar det.

Obs!
Nytt från och med höstterminen är att besked om stöd skrivs och skickas inom Nais. Beskeden kommer därför inte, som tidigare, vara underskrivna av en samordnare. Uppgifter om vilken samordnare som fattat beslut/givit rekommendationer om stöd automatgenereras i Nais och kommer att synas på beskedet.