PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Fem filmer, att plugga med dyslexi

Vilka svårigheter upplever studenter som har dyslexi i sina studier? Hur kan lärare agera för att förbättra studiesituationen för studenter med dyslexi?

I fem korta filmer som har producerats i nära samarbete med studentföreningen "Dyslektikerna" beskrivs olika undervisningssituationer ur ett studentperspektiv och vad du som lärare kan göra för att underlätta dessa situationer.
Ur filmernas innehåll:
• Vad är dyslexi?
• Vad innebär dyslexi vid seminarier och föreläsningar, handledning samt examination?

Se de fem filmerna "Att plugga med dyslexi". 

Filmerna har producerats med ekonomiskt stöd från Rådet för lika villkor.