Campuskort vid Uppsala universitet

Campuskortet är ett multifunktionskort för inpassering, tillträde till lokaler, som lånekort vid universitetsbiblioteket, utskrifter med mera. Du som studerar eller arbetar vid universitetet ska ha ett campuskortOm du har frågor, se övriga frågor.

Campuskortet som lånekort

För att campuskortet ska fungera som lånekort på universitetsbiblioteket måste du också registrera dig som låntagare. Fyll i detta formulär: http://ub.uu.se/mina-lan/ Medtag campuskort och giltig ID-handling och besök sedan en informationsdisk på biblioteket så slutförs registreringen av personalen där.

Distansstudier eller avslutade studier?

Du som läser på distans och vistas i universitetets lokaler endast enstaka dagar, eller som avslutat dina studier, behöver inte kvittera ut något campuskort. Tillhör du någon av dessa kategorier kan du bortse från e-postmeddelanden som skickas ut i ärendet.

Observera att om du vill kunna låna tryckt material på universitetsbiblioteket krävs dock ett campuskort.

Du som är ny vid Uppsala universitet

För att du som är ny student ska kunna kvittera ut ett kort måste du ha en aktuell registrering. Processen kring utdelande av campuskort kräver dessutom att du aktiverat ditt användarkonto vid Uppsala universitet (för att du ska kunna få e-postmeddelandet med instruktioner). Information om hur du aktiverar ditt användarkonto hittar du på https://konto.weblogin.uu.se/index.html. Meddelandet med instruktioner får du vanligtvis dygnet efter det att du aktiverat ditt studentkonto, men det kan i vissa fall dröja ytterligare något dygn.

Som ny anställd kommer personal vid din institution/avdelning att ge instruktioner om hur du aktiverar ditt användarkonto. Om du inte fått nämnda meddelande dygnet efter det att du aktiverat ditt användarkonto – kontakta prefekt/motsvarande vid din institution.

Hur får jag ett campuskort?

Instruktioner om hur du beställer ditt campuskort skickas till den e-postadress som finns angiven för dig i Uppdok eller i personalkatalogen Akka. Om du är student och har aktiverat vidarebefordran från din student-e-post till en annan adress så ska meddelandet finnas där. Instruktionerna inkluderas även i den påminnelse som skickas till de som ännu inte beställt. Om du inte får något meddelande, eller om du har andra frågor angående campuskortet, se nedan

Hur hämtar jag ut mitt campuskort?

Då du genomfört din beställning enligt instruktionen kommer du att meddelas via e-post när du kan hämta ut ditt kort vid servicefunktionen/receptionen på campus. När du hämtar ut ditt campuskort kommer du att behöva visa godkänd ID-handling. Som student måste du även ha en aktuell kursregistrering. Se till att du har en registrering för aktuell period innan du besöker servicefunktionen/receptionen.

OBS! Du måste själv ombesörja att ditt kort fungerar för kopiering/utskrift - se instruktioner på http://www.uu.se/student/it-for-studenter/utskrifter-kopiering.

Om du har frågor..

Tappat ditt kort? Spärra det så snart som möjligt! Så här spärrar du ditt campuskort.

Se FAQ Campuskort för de vanligaste frågorna, eller kontakta servicefunktionen/receptionen vid din intendentur.

Om du har tekniska problem, kontakta Servicedesk, telefon 018-471 44 00

Universitetsdirektören har fastställt riktlinjer för campuskort (PDF) som finns på sidan för riktlinjer och rutiner inom säkerhetsområdet.