Kemikaliehantering

 

Minskad kemikalieanvändning för en giftfri vardag är en av de stora miljöfrågorna idag. Därför har flera arbetsplatser gått samman för att informera och engagera medarbetare på offentliga arbetsplatser och kommuninvånare om kemikaliesmarta val i vardagen. 

Genom broschyren Stoppa kemikalieonödan kan du inspireras och få tips och exempel på kemikaliesmarta val och vanor. Tillsammans kan vi minska vår användning av farliga kemikalier och bidra till målet om en giftfri miljö!

Här finns broschyren och mer information om vad som kan göras i arbetet för en giftfri miljö.

 

För mer information om kemikaliehantering vid Uppsala universitet, se denna sida:  Kemikaliehantering