Miljökrav vid inköp och upphandlingar

Inköp och upphandling av varor är ett prioriterat område i universitetets miljöarbete. Genom att ställa miljökrav vid inköp och upphandling kan universitetet minska miljöbelastningen från verksamheten.
 

Alla inköp ska ske enligt gällande avtal. Avtalen återfinns i universitetets avtalsdatabas.

Miljökrav vid inköp (avrop)

Att miljökrav ställs i en upphandlingen innebär inte automatiskt att samtliga varor inom avtalet är miljöanpassade. Tvärtom går det ofta att välja "miljöbättre" produkter inom ett avtal. Använd tipsen på dessa sidor eller kontakta miljösamordnaren via e-post miljo@uadm.uu.se för råd och stöd i detta arbete.

Miljömärkning visar vägen

Det kan vara svårt att veta om en vara är miljöanpassad. Då utgör miljö-märkning en bra vägledning. De vanligaste märkningarna för vardagsvaror är: Bra Miljöval, Svanen, EU Ecolabel, GOTS, KRAV, EUs märkning för ekologiskt jordbruk, FSC, TCO (IT-produkter) och MSC (fisk).

Hos Konsumentverket finns mer information om de olika märkningarna.

Vägledning för miljöanpassade inköp

För några produktgrupper finns det tips som, tillsammans med miljömärkning, kan användas för att miljöanpassa inköpen.

Miljökrav i upphandling

Merparten av universitetets upphandlingar genomförs av, eller med assistans från, universitetets upphandlingsenhet. Miljökrav ställs i princip i samtliga upphandlingar där så är relevant. Arbete pågår för att fastställa riktlinjer för hållbar upphandling vid universitetet.

Upphandlingsmyndigheten stödjer offentlig sektor, organisationer och företag i miljöanpassad och annan hållbar upphandling.