Energieffektivt universitet

Användning av el och värme påverkar miljö och klimat, och kostar pengar. Genom smarta val och nya vanor kan alla bidra till att minska miljö- och klimatpåverkan från universitetets verksamhet, och samtidigt spara pengar.

Energismart kontor

  • Släck belysningen när du lämnar rummet mer än 2-3 minuter
  • Släck dessutom skärm, högtalare och belysning när du går på fikarast, lunch eller möte
  • Stäng av hela kontoret när du går hem för dagen: dator, skärm, högtalare, belysning
  • Lämna inte mobilladdare etc. i uttag när de inte används
  • Aktiverka energisparläge på dator och skärm (=svart). Skärmsläckare (bilder som rör sig på skärmen) sparar ingen energi. 
  • Välj dubbelsidig utskrift och kopiering.
  • Är arbetsplatsen för varm, kall, dragig eller instängd. Kontakta chef eller intendent. Undvik egna lösningar (ständigt öppet fönster eller extra el-element).

Energismart labb

  • Drag ner luckan på dragskåpet helt när det inte används.
  • Frosta av alla frysar regelbundet. Ett tjockt islager dubblerar energianvändningen.

Mer information och tips finns i broschyren Stoppa Onödan