Om miljöarbetet

Universitet organiserar arbetet i ett miljöledningssystem

Ett miljöledningssystem är ett verktyg som hjälper en organisation att fördela ansvar, prioritera, kommunicera, följa upp och kontrollera insatserna för en bättre miljö på ett systematiskt sätt. 

Nedan finns en bild som visar hur miljöarbetet organiseras vid Uppsala universitet. Miljöchefen och miljösamordnaren vid universitetet samordnar och driver på arbetet med miljöledningssystemet. 

För mer information om de respektive stegen i miljöledningssystemet, se menyn till vänster.