Ditt ansvar som prefekt/motsvarande

Prefekter och avdelningschefer är ansvariga för det lokala miljöarbetet. Här finns information som ger stöd i det dagliga arbetet.

Universitetet har som myndighet ett ansvar att bedriva verksamheten med minsta möjliga miljöpåverkan. För Uppsala universitet innebär detta att undervisningen, forskningen och samverkan med det omgivande samhället ska ske med minsta möjliga miljöpåverkan.

De områden där universitetet har identifierat ha verkan över är följande:

  • Hållbar utveckling i undervisning och forskning
  • Avfallshantering
  • Upphandling/inköp
  • Tjänsteresor
  • Energiförbrukning
  • Kemikaliehantering

Verktyg för det lokala miljöarbetet

  • För samtliga av dessa områden finns det riktlinjer vilka finns under respektive rubrik i menyn till vänster. Universitetets riktlinjer finns dock konkretiserade och förtydligade i dokumentet Checklista för miljöarbete. Checklistan är ett bra verktyg för att arbeta lokalt med universitetets miljöfrågor.
  • Miljöombuden är utsedda att stötta prefekten/motsvarande i det lokala miljöarbetet och vara en länk mellan det centrala miljöarbetet och det lokala. Ta hjälp av institutionens miljöombud i det lokala miljöarbetet. 

Vid frågor eller funderingar, kontakta miljösamordnaren via e-postadress miljo@uadm.uu.se