Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Uppsala universitets miljöarbete

Universitetet arbetar aktivt med miljöfrågor på många nivåer i organisationen, från övergripande centrala åtgärder och riktlinjer till de enskilda anställdas arbete i vardagen.

Här finns mer information om universitets miljöarbete och stöd i det vardagliga arbetet i form av rutiner och riktlinjer

Universitetets arbete för en hållbar utveckling inom utbildning, forskning och samverkan beskrivs i program och handlingsplan för hållbar utveckling.

             

 

Nyheter på miljöområdet vid Uppsala universitet!

  • Miljöredovisning 2017

I februari skickades universitetets miljöredovisning för 2017 in till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet. Miljöredovisningen finns att läsa här.

  • Jakten på plasten och klimateffektiv upphandling

Uppsala universitet arbetar i projekt inom Uppsala klimatprotokoll som heter Jakten på plasten och Klimateffektiv upphandling. Projekten syftar till att minska klimatpåverkan från den konsumtion av plast som universitetet genererar. Just nu pågår en plastinventering vid universitetet för att se vart i verksamheten plast används. 

  • Återbruksprojekt Segerstedt

Här finner du mer information om Återbruksprojekt Segerstedt som genomförts under 2017.

 
  • Cykelvänlig arbetsplats

Universitetet deltar i projektet Cykelvänlig arbetsplats som leds av Uppsala kommun. Projektet handlar om att göra arbetsplatsen så cykelvänlig som möjligt genom olika åtgärder. Under september månad 2017 blev följande arbetsplatser diplomerade med en stjärna; Biomedicinskt centrum, Blåsenhus, Engelska parken, Evolutionsbiologiskt centrum, Polacksbacken och Segerstedt. 

 

Foto av: Q Image

  • Våren 2018 - miljöanpassade inköp

Under våren 2018 kommer enheten för upphandling och inköp ge utbildning i upphandling och inköp vid två tillfällen. Vid dessa tillfällen deltar miljöfunktionen för att tala om miljöanpassade inköp. Utbildningen är främst avsedd för inköpsansvariga på institutioner/motsvarande, men i mån av plats är även andra intresserade välkomna. Mer information om utbildningen och om hur du anmäler dig finner du på medarbetarportalen.