Här-är-du Här-är-du

PageHeaderPortlet PageHeaderPortlet

TextPortlet TextPortlet

Universitetets avfallshantering

Riktlinjer för universitetets avfallshantering finns utarbetade i ett dokument (Dnr UFV 2007/551) och finns länkade på sidan om avfallshantering där även rutinerna finns förtydligade och länkade. Besök gärna sidan för mer information!