Uppsala universitets lokaler

  

Uppsala universitet målsättning är att tillhandahålla kostnadseffektiva, funktionella och tillgängliga lokaler för universitetets verksamheter, studenter och anställda. Arbetet bedrivs genom planering och anpassning av befintliga lokaler, inhyrning av lokaler samt nybyggnationer.

För att nå kostnadseffektivitet i universitetets lokaler bedrivs bland annat ett kontinuerligt arbete med bevakning av hyresavtal och förhandling av hyresnivåer.

VIKTIG INFORMATION om Nytt fastighets- och ritningssystem

"Från januari 2018 tas universitetets nya fastighets- och ritningshanteringssystem i bruk. Under samma period byter universitetet även ekonomisystem vilket kommer att innebära en senareläggning av debiteringarna av internhyran för jan-mars 2018. Debitering för hela perioden kommer därför att ske i slutet av mars.........."

Läs mer genom att klicka på länken ovan!